Splošni pogoji udeležbe

na dogodku Dan PANTHEON računovodij 2020

1. Splošne določbe

Splošni pogoji urejajo namen in pogoje, pod katerimi bo potekal dogodek DAN PANTHEON RAČUNOVODIJ 2020 (v nadaljevanju: dogodek), ki ga organizira podjetje Datalab SI d.o.o. (v nadaljevanju: organizator), način prijave nanj, pogoje udeležbe in postopek morebitne odjave pred njegovo izvedbo.

Splošni pogoji so sestavni del prijave na vsak dogodek. Posameznik, ki se prijavi na dogodek, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te splošne pogoje, objavljene na spletni strani acckonferenca.datalab.si/pogoji.

2. Prijava na dogodek

Prijava na dogodek se izvede z izpolnitvijo prijavnega obrazca na spletni strani acckonferenca.datalab.si, kjer mora posameznik obvezno navesti svoje osebne podatke. Posameznik z vpisom teh podatkov jamči, da so ti pravi, pravilni in popolni. Predhodna prijava na dogodek je obvezna, saj je število mest omejeno. Na dogodek lahko posameznik prijavi samo sebe osebno.

VIP prijave:

  • Rok za prijave VIP povabljencev: po opredelitvi organizatorja.
  • Ob prijavi morate v polje VIP promo obvezno vnesti kodo, ki vam bo dodeljena. Brez vpisa VIP promo kode bo prijava upoštevana kot običajna prijava proti plačilu.
  • Nepotrjene VIP kotizacije se ne morejo pretvoriti v popuste na pakete ali vračati v obliki denarja.
  • VIP karta ni prenosljiva, razen v dogovoru in z vednostjo in odobritvijo organizatorja.
  • V kolikor podjetje preseže kvoto dodeljenih VIP kart, se presežek smatra kot plačljiva kotizacija.

S prijavo se posameznik tudi strinja in dovoljuje, da organizator dogodek snema in/ali fotografira ter po dogodku posnetke javno objavi.

3. Udeležba na dogodku

Udeležba na dogodku je brezplačna ali plačljiva, vendar je predhodna prijava nanj obvezna. Posameznik si stroške prevoza na dogodek ali druge stroške, ki bi nastali v okviru prijave ali udeležbe na dogodku, krije sam. Dogodka se udeležuje prostovoljno. Odpoved prijave na dogodek lahko sporoči pisno po e-pošti na naslov dlacademy@datalab.si.

4. Odpoved dogodka s strani organizatorja

Organizator si pridržuje pravico, da vsebino dogodka prilagodi ter v primeru premajhnega števila zainteresiranih, višje sile ali drugega razloga dogodek terminsko ali lokacijsko prilagodi ali odpove. O morebitni odpovedi bo organizator obvestil prijavljene na dogodek najkasneje dan pred dogodkom in sicer z SMS-sporočilom in/ali prek elektronske pošte na e-naslov, ki ga je posameznik navedel v prijavi na dogodek.

Organizator si prav tako pridržuje pravico, da osebi, ki bi motila potek dogodka oz. se na dogodku ne bi vedla primerno, prepove udeležbo na dogodku oz. jo prosi, da prostor dogodka zapusti. V takšnem primeru ali v primeru odpovedi organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo udeležencu.

5. Odpoved dogodka s strani udeleženca

Udeleženec ima pravico da odpove svojo udeležbo na dogodku. To lahko stori pisno na dlacademy@datalab.si najkasneje do 17. 1. 2020.

VIP odjave:
Ob potrditvi vaše VIP prijave bo organizator za vas zagotovil prigrizke, kosila, okrepčila in materiale za konferenco. Zaradi povezanih stroškov vas prosimo, da vašo morebitno odjavo evidentirate do najkasneje 17. 1. 2020 pisno na naslov organizatorja dlacademy@datalab.si. V kolikor se do navedenega roka ne boste odjavili, vam bomo morali obračunati 100 % kotizacije za Dan PANTHEON računovodij 2020, saj je bilo vaše mesto rezervirano in ga ni bilo mogoče predati drugim gostom.

V primeru, da udeleženec svojo udeležbo odpove v drugačni obliki (na ne zgoraj navedeni elektronski naslov) ali kasneje kot je opredeljen zadnji rok za odpoved ima organizator pravico obračunati 100 % vrednost kotizacije.

6. Uporaba osebnih podatkov

Upravljalec zbirke osebnih podatkov, zbranih v okviru prijave na dogodek ali drugače v okviru dogodka, je organizator, ki se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici, skrbno hranil in uporabljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Nameni so opredeljeni na prijavnem obrazcu na spletni strani acckonferenca.datalab.si.

7. Veljavnost splošnih pogojev

Ti splošni pogoji veljajo od 23. 9. 2019 naprej ter se nanašajo na dogodek Dan PANTHEON računovodij 2020 v organizaciji podjetje Datalab SI d.o.o.