Program Dneva PANTHEON računovodij 2020

23. januar 2020, Austria Trend hotel, Ljubljana

Dvorana JANUS – keynote

8:30–9:00

Registracija udeležencev in zajtrk

9:00–9:20

Uvod

Mejniki dogodka Dan PANTHEON računovodij 2020 in uvodni nagovor direktorja Datalab SI

Vanja Cigoj, vodja Datalab Akademije, Datalab Tehnologije d.d., ter g. Gaber Cerle, direktor Datalab SI d.o.o.

9:20–10:00

Demonstracija

Digitalizacija in avtomatizacija računovodstva s PANTHEON-om

Vanja Cigoj, vodja Datalab Akademije, Datalab Tehnologije d.d., ter g. Gaber Cerle, direktor Datalab SI d.o.o.

10:00–11:00

Okrogla miza

Digitalizacija, računovodski trendi in glavni izzivi 2020 ter prihodnost računovodstva

Moderator: g. Gaber Cerle, direktor Datalab SI d.o.o.
Gosti: g. Aleksander Štefanac, predsednik ZRS, g. Matjaž Prusnik, direktor zveze RFR, dr. Anton Manfreda, Katedra za poslovno informatiko in logistiko EF, Ljubljana (sodelujoči v projektu raziskave Digitalizacija slovenskih podjetij, EF, 2017), ga. Marija Tomc Muc, direktorica računovodskega servisa Biro Bonus d.o.o. ter članica upravnega odbora ZRS, ga. Dobrila Pazlar, direktorica računovodskega servisa Omibis d.o.o., g. Aleksander Vegelj, direktor računovodskega servisa T&T AOP ter g. Gregor Bogataj, CEO, Extra lux d.o.o.

11:00–11:30

Odmor za kavo, dopoldansko malico in druženje (Preddverje)

Dvorana JANUS

11:30–12:00

Študije primerov

Zaupanja vredno digitalno skladiščenje dokumentacije ter varnostno kopiranje baz

Predavatelj: g. Gaber Cerle, Datalab SI d.o.o. ter g. Matic Delalut, Razvoj poslovanja množični trg, Telekom Slovenije 

Uporabniki PANTHEONa kreiramo dokumente v programu. Dokumente tiskamo ali pošiljamo v dokumentacijo in potem kot eRačun stranki. Med tem spremenimo obliko izpisa, ker spremeni naslov podjetja. Konec leta izdane račune natisnemo za papirni arhiv. Doletijo nas lahko sledeči incidenti: računalnik, kjer je nameščen PANTHEON, se sesuje, baze ne more rešiti ali pa doživimo vdor s kripto virusom. FURS se najavi v kontrolo, želi videti izdane in prejete račune, potrjene IOP-je ipd. FURS v kontroli ugotovi, da imamo pri sebi račun izdan stranki, ki je drugačen od računa, ki ga predložila stranka (spremenjena oblika izpisa). FURS prav tako ugotovi, da nimamo izvirnika eRačunov, ker je bila baza izgubljena. Obstaja rešitev v PANTHEON-u: varno digitalno skladiščenje v eDokumentaciji ter certificirani varni eHrambi ZVDAGA ter varnostno kopiranje baze – eBackup. V kolikor ste na host-u in pride do incidenta, so varnostne kopije zagotovljene za nn dni/tednov/mesecev. V kolikor niste na host-u, ob incidentu enostavno postavite nov računalnik in iz oblaka poberete zadnjo veljavno varnostno kopijo. Baza se vedno enostavno povežejo z oblakom, vsa dokumentacija je v originalu ponovno in vedno dosegljiva. V kolikor se FURS k vam najavi v kontrolo, boste neposredno iz programa z nekaj kliki postregli dejanske dokumente, ki ste jih posredovali stranki. Verzija izpisa bo vedno ista, kot jo je takrat prejel kupec, podatki fiskalizacije bodo vedno vsi na voljo.

12:10–12:40

Demonstracijska delavnica

Ravnanje s kontnimi plani

Predavatelj: Zvone Jankovič, Datalab Tehnologije d.d.

Ob prehodu na novo koledarsko in poslovno leto pogosto prehajamo na nov kontni plan. V okviru demonstracijske delavnice vam bomo na praktičnih primerih predstavili ravnanje s kontnimi plani. Nastavitve, migriranje kontov, kreiranje novega kontnega plana in prehod na nov kontni plan, popravljanje formul v bilancah, prenos nastavitev v vse baze itd.

12:50–13:20

Demonstracijska delavnica

Priprava statističnih poročil, e-Vročanje ter e-Izmenjava za računovodje

Predavatelj: Simon Klemen, Datalab SI d.o.o.

Predstavili vam bomo pripravo pomembnih statističnih poročil kot so KRD, SFR itd. od nastavitev do oddaje. Predstavili bomo tudi tako imenovano XBRL poročanje, ki je novost in omogoča poročanje javnih družb v enotni elektronski obliki (ESEF). Kreirano poročilo je v XBRL obliki zapisa in vsebuje tudi pojasnila k posameznim postavkah poročila. Spregovorili bomo tudi o eVročanju računovodske dokumentacije ter eIzmenjavi; računovodjem je preko WebService na voljo izmenjava klasifikacijskih načrtov, Bilanc, Kontnih planov. Informacije in delo tako potekajo hitreje in enostavneje. Spoznajte kako!

13:20–13:50

Odmor za osvežitev, popoldansko malico in druženje (Preddverje)

13:50–14:20

Predavanje

DDV novosti po 1. 1. 2020 – glavni poudarki

Predavatelj: mag. Dejan Petkovič, davčni svetovalec ZDSS, vpisan v register pri ZDSS in OPRPS, Višji predavatelj Visoke šole za računovodstvo in finance, ABECEDA SVETOVANJE d.o.o.

Spregovorili bomo o glavnih novostih, ki se uveljavljajo po 1. 1. 2020, in sicer: skladiščenje blaga v drugi državi članici na odpoklic, pridobitve novih in rabljenih prevoznih sredstev, pogoji za oprostitev DDV pri dobavah blaga v drugo državo članico, zaporedne oziroma verižne dobave med državami članicami, sprememba davčne stopnje in nova FURS-ova publikacija ter popravek odbitka DDV.

14:30–15:00

Demonstracijska delavnica

Uvedba nove davčne stopnje (5 %) na podlagi sprememb Zakonu o davku na dodano vrednost in spremembe na RP-O poročilu v PANTHEON-u

Predavatelj: Senka Šrot, Datalab SI d.o.o.

Od 1. januarja 2020 bodo v Sloveniji veljale tri stopnje DDV: 22 %, 9,5 % in po novem še 5 % – prihaja nov obrazec DDV-O. Sprememba stopnje DDV bodo nastopile pri publikacijah na fizičnih nosilcih z 9,5 % in 5 % ter publikacijah, dobavljenih elektronsko, z 22 % na 5 %. Prav tako smo dobili tudi nov člen: 9.a člen ZDDV-1 in s tem tudi nov obrazec RP-O in pa nove evidence pri skladiščenju blaga na odpoklic. Seznanite se s pomembnimi novostmi!

15:10–15:30

Demonstracijska delavnica

Digitalizacija spreminja poslovne modele v vseh poslovnih dejavnostih, tudi v računovodskih servisih/službah. Kako se preobraziti v svetovalca in kako prodati računovodsko storitev?

Predavatelj: Davor Fabčič, direktor podjetja Mercuri International d.o.o., Zlati pokrovitelj

Digitalizacija bistveno spreminja poslovne modele v vseh poslovnih dejavnostih, tudi v profesionalnih storitvah oz. računovodstvih. Na eni strani bo velik del opravil avtomatiziranih, na drugi stani pa se je pojavila priložnost, da svojih strankam v vlogi svetovalca pomagamo doseči njihove poslovne cilje in na tak način dodamo vrednost njihovemu poslu. Cilj in vsebina demonstracijske delavnice je zato odgovoriti na vprašanji, kako se preobraziti v svetovalca in kako prodati vaše storitve na svetovalni način vašim bodočim partnerjem.

15:40–16:00

Študija primera

Digitalizacija prevzema in prepoznave dokumentov ter njihova elektronske obdelava in izdaja

Predavatelj: Matjaž Čermelj, Datalab SI d.o.o.

Stranke računovodskega servisa ali zaposleni v podjetju pogosto zbirajo dokumentacijo in jo fizično nosijo v računovodstvo. Nekatere stranke ali zaposleni skenirajo posamične dokumente in zbrane scane na ključku ali po mailu kot paket posredujejo v računovodstvo. Računovodstvo dokumentacijo prevzema in ročno pretipkava ali pa preko externe aplikacije vnaša podatke v PANTHEON. Računovodstvo lahko izdela dokument za stranko, jih pošilja v v dokumentacijo in tam na roko poklika 150 kljukic, da jih izmenja kot eRačun-e. Rešitve je uporaba orodij PANTHEON Web Light, eKnjižb, eIzmenjave ter masovne obdelava eRačunov za pošiljanje. Z digitalizacijo prevzema in obdelave dokumentov lahko stranke računovodskega servisa slikajo račun in ga pošljejo v računovodski servis, opremljen z meta podatki. Stranka na drugi strani lahko preko masovnega scana in odložišča, preko ftp, računovodstvu posreduje vse dokumenti na enkrat. Računovodstvo prejme dokumente iz različnih virov (ftp, bizbox, scan) in le ti se že nahajajo v PANTHEON-u. Tam jih lahko enostavno obdela. Računovodstvo z digitalizacijo izdaje poenostavi tudi izdajo dokumentov. Lahko uporabi masovno obdelavo eRačunov za pošiljanja. Dokumente prav tako lahko izdaja preko dokumentnega sistema. S tem se ohranja revizijska sled. S tem rešimo evidence, ali smo ali nismo poslali določen dokument, in rešimo problem, kaj smo poslali. Nič več ni potreben arhiv v fasciklih, saj imamo v ozadju certificirano hrambo. Pridružite se nam na delavnici in spoznajte digitalni prevzem, prepoznavo, obdelavo ter izdajo računovodske dokumentacije.

16:10–17:00

Demonstracija ter razprava z udeleženci

V žarišču: eBOL – Elektronsko potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela

Predavateljici: mag. Matina Copot, ZZZS, in Tina Berden, Datalab Tehnologije d.d.

Delodajalci bodo za svoje zaposlene ob bolniških odsotnostih morali od 1. februarja 2020 obvezno prevzemati eBOL prek spletnega sistema SPOT (nekdanji e-VEM). V okviru demonstracije in odgovorov na vaša vprašanja bomo poskušali odgovoriti: kaj je eBOL in zakaj ga ZZZS uvaja, kaj nas čaka od 1. 2. 2020 dalje, kako bodo podjetja dostopala do eBOL, kje bodo podjetja lahko prejela pomoč, če se bo kaj zataknilo, kako bo postopek potekal za PANTHEON uporabnike itd.

17:00–17:30

Družabno srečanje

Zaključna prireditev in torta velikanka ter podelitev
nagrade NAJ PANTHEON RAČUNOVODJA 2019 (dvorana Janus)

Dvorana KRONOS

11:30–12:00

Študije primerov

Učinkovito računovodenje s PANTHEON Workflow-om

Predavatelj: Senka Šrot, Datalab SI d.o.o., Gost: ga. Martina Kerže, vodja FRS, Extra Lux d.o.o.

V računovodstvu se pogosto mučimo s ponavljajočimi se kontrolami ter stalnim preverjanjem, ali v izvajanju določenega procesa nismo česa pozabili. Ko na primer izvajamo opominjanje, moramo razmišljati, komu bomo poslali opomin ter, ko so opomini že poslani, komu smo že kaj poslali. Na drugi strani moramo na primer pri kontroli obračuna DDV ročno preverjati vrednosti v glavni knjigi, nato moramo izvajati kontrolo neknjiženih računov in pri tem ugotavljamo, koliko je neknjiženih in podobno. Težavno je predvsem pri procesih, ki jih ne opravljamo pogosto ali pa pri procesih, ki so navidezno enostavni, a nam na drugi strani poberejo ogromno časa, ki bi ga lahko koristno porabili drugje. Rešitev je uporaba PANTHEON Workflow-a. »Namesto 3 ure na dan po uvedbi PANTHEON Workflow-a sedaj za knjiženje bančnih izpiskov porabimo le 1 uro na dan.«, nam je zaupala ga. Martina Kerže, vodja FRS iz podjetja Extra Lux d.o.o., ki bo gostja delavnice.

12:10–12:40

Demonstracijska delavnica

Zahtevni primeri obračuna plač – od nastavitev do pravilno izpolnjenega REK obrazca

Predavatelj: Janja Kern, dolgoletna uporabnica ter svetovalka za PANTHEON

V okviru delavnice bomo spoznali zahtevnejše primere obračune plač kot so: obračun plače delavcu, ki je napoten le del meseca oziroma ima več napotitev znotraj meseca, obračun minulega dela za drugega delodajalca, v primeru bolniške odsotnosti, sprememba delovnega razmerja iz določenega v nedoločenega po 39. členu ZUTD-A sredi meseca, obračun neplačane odsotnosti, obračun plače ter pravilno izpolnjeni REK obrazci v primeru zaposlitve TUJCA pri nas, obračun plače ter pravilno izpolnjeni REK obrazci v primeru napotitve našega delavca v EU ali TRETJE države, projektno vodenje obračuna plače in več.

12:50–13:20

Demonstracijska delavnica

Plače: avtomatizacija, eIzmenjava in hitre analize na rekapitulaciji plač

Predavatelj: Ines Petek, Datalab SI d.o.o.

Na področju obračuna plač pri uporabnikih opažamo še ogromno ročnega dela: ročno odpiranje vrst zaslužkov na vsaki bazi, ročno polnjenje koledarjev podjetja na vsaki bazi, izvoz rekapitulacije plač v Excel in nato ročna obdelava podatkov, ročno vnašanje vrst zaslužka – regres, odpravnina, jubilejna nagrada za vsakega zaposlenega, ročno pregledovanje podatkov pred obračunom plač in podobno. Rešitev za tovrstne težave je vsekakor avtomatizacija in optimizacija obračuna plač v PANTHEON-u. Tako lahko iz weba uvažamo vrste zaslužkov, vrste dokumentov, dohodninsko lestvico in podobno. Lahko uporabljamo tako imenovane »Koncernske šifrante« v kolikor imamo več baz na istem strežniku. Lahko polnimo in usklajujemo šifrante na ostalih bazah na strežniku (šifrant prispevkov, šifrant vrst del, šifrant povprečnih plač, vrste zaslužka,..). Na voljo so nam ad-hoc analize na rekapitulaciji plač ter na primer v obračunu plač čarovnik za avtomatsko dodajanje regresa in odpravnine. Navsezadnje lahko nastavimo tudi avtomatski zagon opravil in podobno.

13:20–13:50

Odmor za osvežitev, popoldansko malico in druženje (Preddverje)

13:50–14:20

Demonstracijska delavnica

PANTHEON in MSRP 16

Predavatelj: Simon Klemen, Datalab SI d.o.o.

Po spremembe SRS 2019 in MSRP 16 številni uporabniki po naših izkušnjah še vedno želijo izračunavata vrednosti iz naslova najema v Excelu. To ni potrebno, v kolikor uporabljate PANTHEON. V okviru delavnice vam bomo predstavili praktični primer izračuna v PANTHEON-u.

14:30–15:00

Demonstracijska delavnica

Prodaja terjatev preko aplikacije NLB Odkup terjatev – varno, sodobno in hitro do denarja

Predavatelj: Matija Mazalović, specialist trgovinskega financiranja v NLB, NLB d.d., Zlati pokrovitelj

Posel je uspešno zaključen, ko prodajalec kupcu dobavi prodano blago ter od njega prejme plačilo. Ta poslovna dogodka pogosto nista istočasna, saj je običajen zamik plačil. Če jih obvladujete, ne bodo negativno vplivali na vaše poslovanje. Vendar pa čakanje na plačila lahko vodi do likvidnostnih težav. Teh v današnji medsebojni prepletenosti gospodarstva ne bo občutilo le eno podjetje, ampak se lahko odrazijo na celotni dobaviteljski verigi. Finančni instrument, ki dobro odgovarja na potrebe podjetij, ki jih imate zaradi zamika plačil, je odkup terjatev. S prodajo terjatev lahko podjetja takoj pridobite finančna sredstva. Da bi podjetjem še olajšali upravljanje terjatev, ki jih želijo prodati banki, hrkati pa storitev približali tudi tistim podjetjem, ki odkupa terjatev do zdaj še niste uporabljali, smo v NLB razvili novo spletno aplikacijo NLB Odkup terjatev. Uporaba aplikacije je kljub kompleksnosti storitve preprosta in zagotavlja prijazno uporabniško izkušnjo, saj vas vodi skozi celoten postopek. V aplikaciji boste lahko še lažje, hitreje, pregledneje in ugodneje upravljali s terjatvami, ki jih odkupuje NLB.

15:10–15:40

Študije primerov

Avtomatizirano mesečno in kvartalno poročanje ter enostavna priprava PANTHEON letnega poročila

Predavatelj: mag. Andrej Črne, Datalab SI d.o.o.

Uporabniki se ob pripravi različnih tedenskih, kvartalnih in tudi letnih poročil pogosto poslužujemo izvažanja različnih podatkov v Excel. Tam podatke obdelujemo (filtriramo, pripravljamo vrtilne tabele in grafe) in nato prenašamo te podatke v Word, da bi za poslovodstvo ali stranke pripravili zgledno poročilo. V primeru, da ob pripravi poročila naredimo napako pa je ponovno izvažanje podatkov in obdelava prava nočna mora. Rešitev za odpravo ponavljajočih se in zamudnih mesečnih/kvartalnih poročanj so vsekakor poročila nadzornih plošč. Ob ustreznih nastavitvah nalog se ta samodejno, avtomatizirano generirajo in strankam posredujejo poročila in podatke o prihodkih, dobičku, trendih, kupcih, terjatvah ipd. Na drugi strani pa s pomočjo PANTHEON-a lahko poenostavimo tudi letno poročanje. V okviru delavnice vam bomo na praktičnih primerih predstavili zgoraj omenjene možnosti.

15:40–16:10

Demonstracijska delavnica

Pregledi in hitre analize računovodskih podatkov

Predavatelj: Maja Jamšek, Datalab Tehnologije d.d.

Računovodje si pogosto želimo obračati podatke po naši meri.  Standardni izpisi so nam premalo in tako kombinirano več izpisov ipd. Morda bi nam na izpisu Amortizacija sumarno po inventarnih številkah prav prišla navedba datuma nabave, amortizacijska stopnja in preostala vrednost, za kontrolo obračuna amortizacije ob koncu leta ali pa bi si želeli morda na Izpisu konto kartice grupirati po dokumentih, vendar ločeno po kontih, če je za izpis izbrano več kontov in podobno. Rešitev, ki nam jo ponuja PANTHEON so vsekakor ad-hoc analize računovodskih podatkov po meri, prilagoditve tabelaričnih pogledov ter novost: ad hoc analize na izpisih. V okviru delavnice bomo na praktičnih primerih spoznali, kako enostavno pregledovati in analizirati podatke po svoji meri.

Partnerji in pokrovitelji

Generalni partner

Zlati partnerji

Srebrni partner

PANTHEON ambasadorji – računovodje

MEDIJSKI PARTNER

MATERIALNI PARTNERJI