Program Dneva PANTHEON računovodij 2023

22. maj 2023, Kristalna palača, Ljubljana

Kongresna dvorana (2. nadstropje)

8:30–9:00

Registracija udeležencev in kavica

9:00–9:30

Uvod

Uvodni pozdrav in posebni gost, mag. Ivan Simič – »Aktualne zadeve na področju davkov«  

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec in član upravnega odbora, Datalab d.d.

9:30–11:00

1. del

PANTHEON – novosti in nasveti

Senka Šrot, svetovalka za področje računovodstva in finance, Datalab SI d.o.o. 

Naučimo se uporabljati program in ob obilici dela ne razmišljamo več, če morebiti obstaja kakšna lažja pot zapiranja parski razlik, kot pa ročni vnos temeljnice. Ali pa knjiženje na samo tekoče obdobje, kljub temu da se zatipkaš in bi “skoraj” knjižil v lansko leto.

Pogledali si bomo:

 • IRIS sporočilo ob prijavi v program
 • Privzeti datum dvojnika
 • Kreiranje računov v preteklo poslovno leto
 • Dovoljeno kreiranje novih dokumentov
 • Poslovno leto različno od koledarskega
 • Admin. konzola – Blago – DDV
 • Admin. konzola – Denar – Knjiženje
 • Admin. konzola – Denar – Osnovni podatki
 • DDV po plačani realizaciji – prenos kontov DDV v otvoritveno temeljnico
 • Prenos kontov zalog v otvoritev
 • Bruto bilanca – AD HOC analiza
 • Tipka F6 pri knjiženju izpiskov
 • Pošiljanje odprtih postavk

  11:00–11:45

  Odmor in prigrizek

  11:45–12:00

  Obvezni e-Računi – miti in resnice

  dr. Rok Bojanc, koordinator Nacionalnega foruma za e-račune, ZZI d.o.o.

  Predavanje osvetljuje trenutno stanje na področju uporabe elektronskih računov v Sloveniji v luči predloga zakona o izmenjavi e-računov. Zakon prinaša obvezno izmenjavo e-računov za vse gospodarske subjekte.

  Predavanje bo osredotočeno na konkretne primere, kaj zahteve predloga zakona pomenijo za podjetja.

  12:00–12:45

  PANTHEON WEB LIGHT IN eDokumentacija

  Rok Čeplak, prodajni specialist, Datalab SI d.o.o.

  Predstavitev rešitev DMS in uporaba spletnega programa PANTHEON Web Light za izboljšanje procesov v računovodskem servisu in digitalno sodelovanje s strankami.

  Od elektronske hrambe in izmenjave dokumentov, evidence delovnega časa, izdanih in prejetih računov do potnih nalogov.

  12:45–13:45

  2. del

  PANTHEON – novosti in nasveti s področja kadrov

  Jelena Milič, svetovalka za področje plač, Datalab SI d.o.o.

  Da vam bomo olajšali vsakodnevno delo smo se odločili, da skupaj pogledamo nekaj vsebin, pri katerih največkrat potrebujete kakšen “namig”.

  Pogledali si bomo:

  • Obračun nadomestila/refundacije – potrebne nastavitve (indeksi valorizacije za izplačila v 2023)
  • Nastavitve za izračun razlike do minimalne plače in minimalne osnove za obračun prispevkov
  • Kako uredimo nastavitve za poročanje bonitete za uporabo osebnega vozila na individualnem REK O

  Posredujte svoje predloge in vprašanja

  Spoštovani/-e računovodje, vabimo vas, da sodelujete pri oblikovanju programa konference. Oddajte svoja vprašanja s področja davkov in napišete vse, kar bi vas utegnilo zanimati. Vaše cenjene predloge bomo upoštevali in jih uvrstili v program bližajoče konference. Hvala za sodelovanje!

  Dovoljujem, da Datalab SI d.o.o. in Datalab d.d. moje osebne podatke do preklica hranita in obdelujeta za namene, podrobno opisane tukaj, ki vključujejo spremljanje mojih aktivnosti na spletni strani ter mojih zanimanj z namenom oblikovanja personaliziranih vsebin in ponudb.

  Dovoljujem, da me obveščate o prilagojenih ponudbah glede programa PANTHEON.

  Dovoljujem, da se moje osebne podatke uporabi za namene obveščanja o podjetniških vsebinah in dogodkih – PANTHEON baza znanja.