Gosti okrogle mize

Dan PANTHEON računovodij 2020

OKROGLA MIZA

Digitalizacija, računovodski trendi in glavni izzivi 2020 ter prihodnost računovodstva

V okviru okrogle mize bomo z gosti spregovorili o Accountingu 3.0 – digitalizaciji in avtomatizaciji računovodstva (kakšne spremembe prinašajo digitalne tehnologije v računovodstvo, kaj so pokazali rezultati študij in kaj je pokazala svetovna in evropska praksa, digitalizacija in avtomatizacija računovodstva s PANTHEON-om – danes in v prihodnosti), o digitalizaciji računovodstva na primerih dobre prakse računovodskih servisov/služb (kateri so bili glavni razlogi za digitalizacijo v računovodskem servisu/službi, katere konkretne prednosti in izboljšave so računovodski servisi/službe dosegle po uvedbi digitalizacije, katere konkretne pozitivne rezultate je to prineslo v vsakodnevno delo zaposlenih in vodilnih kadrov) ter o računovodskih trendih in glavnih izzivih ter viziji prihodnosti (vloga računovodje/računovodskega poklica danes in v prihodnosti, kako se prilagoditi in pripraviti na spremembe) in več.

Gaber Cerle

Direktor Datalab SI d.o.o.
Moderator okrogle mize

Gosti okrogle mize

Aleksander Štefanac

Lastnik in vodja računovodskega servisa od leta 1993, leta 2001 pridobil certifikat za strokovnega vodjo računovodskega servisa, leta 2007 pa postane predsednik Zbornice računovodskih servisov, katere poslanstvo je, da povezuje, zastopa in informira člane ter skrbi za razvoj in prepoznavnost dejavnosti izvajalcev računovodskih storitev.

»Računovodstvo se od svojega začetka pred 7000 leti nenehno spreminja in digitalizacija je le ena izmed faz. Tehnologija ne deluje proti nam, ampak nam celo prinaša priložnost za dvig učinkovitosti, znižanje stroškov, možnost obravnavanja večje količine podatkov z manj napakami in prihranek časa.«

dr. Matjaž Prusnik

Direktor Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije

Zveza RFR je osrednja slovenska referenca na področju računovodstva in davščin. Na strokovnem področju združuje tako avtorje nacionalnih računovodskih standardov kakor tudi predlagatelje tehtnih in dolgoročnih rešitev za uporabo v vsakdanji računovodski praksi.

»Pri računovodski in davčni obravnavi poslovnih dogodkov ima vsebina prednost pred obliko. Upoštevati je potrebno računovodske ocene in usmeritve ter strateške odločitve, ki se med okolji in situacijami pomembno razlikujejo. Računovodsko neuki uporabniki, ki nekritično zaupajo rezultatom avtomatiziranih obdelav, pogosto sprejemajo napačne poslovne odločitve.«

dr. Anton Manfreda

Doc. dr. Anton Manfreda je kot raziskovalec zaposlen na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 2006. V sklopu podiplomskega študija je obiskoval Univerzo v Nottinghamu, VB. Doktoriral je na Ekonomski fakulteti leta 2012. Njegova raziskovalna področja se nanašajo predvsem na digitalizacijo poslovanja, prenavljanje poslovnih modelov in privzemanje sodobnih tehnologij. Sodeloval je na različnih svetovalnih projektih, povezanih z optimizacijo poslovnih procesov, ter evropskem projektu Tehnološko predvidevanje na področju IKT za države jugovzhodne Evrope.

»Digitalno preobrazbo razumemo kot spreminjanje ključnih elementov poslovanja vključno s poslovnim modelom, strategijo, poslovnimi procesi, organizacijskimi strukturami in organizacijsko kulturo z izkoriščanjem zmožnosti sodobne digitalne tehnologije. Slovenija je v letu 2019 na 32. mestu (od 63 držav) glede na ocene IMD World Digital Competitieveness Ranking 2019. Od leta 2015 smo se povzpeli le za 7 mest. Najnižje se uvrščamo glede na splošno pripravljenost za spremembe, ki jih prinaša prihodnost. Tudi glede na raziskavo, ki smo jo opravili na EF, lahko zaključimo, da so slovenska podjetja v splošnem digitalno manj zrela kot podjetja po svetu. Med drugim pri digitalizaciji nekoliko zaostajajo tako z vidika sposobnosti za vodenje digitalne preobrazbe kot tudi same izvedbe. Zgolj vlaganja v IT digitalne zrelosti ne povečujejo, ampak vse bolj jasno postaja, da se največji izzivi za podjetja skrivajo v besedi preobrazba, ki predstavlja velike spremembe poslovnih modelov, poslovnih procesov, načina razmišljanja in delovanja zaposlenih in organizacijske kulture. Izkazalo se je, da so z vidika digitalne zrelosti najuspešnejša podjetja, v katerih je digitalizacija vključena v poslovno strategijo in sta zanjo zadolžena tako uprava kot informatiki, vodja informatike pa je hkrati član uprave.«

Marija Tomc Muc

Marija Tomc Muc je preizkušena računovodkinja, preizkušena davčnica, direktorica računovodskega podjetja Biro Bonus ter podjetja Bonus Akademija. Ima dolgoletne izkušnje na področju računovodstva s poudarkom na povezovanju računovodske in informacijske funkcije v podjetjih. Bila je članica številnih strokovnih odborov in združenj, en mandat tudi predsednica Odbora preizkušenih računovodij pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Trenutno je članica Upravnega odbora ZRS. Predava na številnih seminarjih, delavnicah ter v računovodskih šolah. Računovodski servis Biro Bonus deluje na trgu že več kot petindvajset let in sodi med večje računovodske servise v Sloveniji. V preteklosti so bili eni izmed pionirjev uvajanja elektornskega in digitializiranega računovodstva na našem trgu. So prejemniki številnih priznanj in plaket (kot podjetje in kot posamezniki). Njihova največja potrditev so zveste in zadovoljne stranke.

»Digitalizacija ni nekaj, kar iz zasede preži na računovodje in nam bo vsak čas vzelo posel in kruh. Digitalizacija je priložnost. V prvi vrsti za to, da svoje resurse iz enostavnih in slabo plačanih opravil preusmerimo na strokovno zahtevnejša opravila in postanemo sogovornik v odločitvah podjetja. Hkrati ob digitalizaciji geografska in časovna razdalja nista več problem in naš trg se s tem povečuje. Od nas je odvisno, kako bomo zgrabili priložnost, ki se ponuja.«

Dobrila Pazlar

Dobrila Pazlar je direktorica računovodskega servisa Omibis d.o.o., ki je na trgu prisoten že od leta 2006. Po mnenju ge. Pazlar ter zaposlenih je sledenje informacijskemu razvoju enako pomembno kot sledenje davčni in računovodski zakonodaji.

»Čas visoko razvite informacijske dobe je poln izzivov in priložnosti. Čas, ki ga porabimo za upravljanje z dokumenti v tiskani obliki, pa je popolnoma izgubljen. Poslovne procese je potrebno čimbolj digitalizirati in se posvetiti informacijam, ki jih potrebujemo za rast in razvoj podjetja.«

Aleksander Vegelj

Aleksander Vegelj je direktor računovodskega podjetja T&T AOP d.o.o. Podjetje deluje že od leta 1990, PANTHEON pa uporabljajo že od leta 2000. Po njihovem mnenju je PANTHEON orodje, ki omogoča optimalno, hitro in učinkovito opravljanje računovodske dejavnosti. Z digitalizacijo so se začeli ukvarjati že leta 2007, v tem duhu pa delujejo tudi danes.

»Osebno vidim veliko prednosti v digitalizaciji poslovanja. Prednost je v tem, da nam je digitalizacija poslovanja omogočila hitrejšo obdelavo podatkov, hkrati pa zmanjša porabo časa za opravila, ki se lahko izvedejo avtomatsko. S tem prejmemo prostor in čas, da smo računovodje, da izvajamo kontroling in analiziramo podatke. Prepričan sem, da digitalizacija ne bo odpravila poklica računovodje, le spremenila bo našo vlogo v vlogo svetovalcev in analitikov. Mi se moramo le prilagoditi.«

Gregor Bogataj

Gregor Bogataj prihaja iz podjetja Extra lux d.o.o., katerega poslanstvo je optimizacija nabave blaga, ki je ključno za poslovanje kupcev in ni njihova osnovna dejavnost. Prodajni program je zelo širok, in sicer od pisarniškega materiala, tiskalnikov, tonerjev, toaletnega programa, promocijskih daril, reprezentance, šolskega programa itn. Glavni cilj je našim zvestim kupcem ponuditi kakovostno storitev in ne zgolj prodati proizvoda, zato smo pred leti razvili prodajnega pomočnika Birolux, ki omogoča nadzor nad nabavo in porabo blaga, nadzorom stroškov, predvsem pa prihrani kupcem čas in posledično tudi denar.

»Informatizacija procesov (informacijski sistemi, dokumentni sistemi, workflowi …) povečuje učinkovitost dela v računovodstvu. Potrditev tega dejstva je vsekakor optimizacija dela v naši računovodski službi. Z uvedbo PANTHEON workflowa za optimizacijo administrativnih postopkov smo tovrstno delo zmanjšali in ga bomo v bodoče še zmanjševali. V našem podjetju tako v računovodski službi računovodje zamenjujejo zamudno administrativno delo z nadzorom in analizo podatkov (kontroling), ki je poslovodstu in podjetju v zelo veliko pomoč.«